Forums » Outras Discussões

ประตูสำเร็จรูป แบบประตูบานสวิง (Swing Bi-fold Door)

    • 104 posts
    28 de novembro de 2022 06:04:55 ART

    ประตูบานสวิง ส่วนของกรอบประตูมักจะผลิตมาจากวัสดุ อลูมิเนียม (Aluminium) เนื่องจากกรอบลูกฟัก ตัวบานส่วนใหญ่มาจจากวัสดุประเภท อลูมิเนียม (Aluminium) หรือ สแตนเลส (Stainless) การแบ่ง ประตูสำเร็จรูป ออกเป็นตะแกรงที่เราเรียกว่า ลูกฟัก จะไม่ทำให้กระจกแตก แต่จะนำด้านไวนิลมาขัดให้เรียบทั้งด้านในและด้านนอกของกระจก