Forums » Outras Discussões

สบู่เหลว

    • 104 posts
    29 de novembro de 2022 03:28:39 ART

    สบู่เหลวที่เราเห็นในสบู่เหลวของโรงแรมมีอยู่ 2 รูปแบบคือขวดเล็กที่ประกอบด้วย แชมพู อีกอันอยู่ในตู้ทำสบู่ในห้องน้ำ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโรงแรมให้บริการลูกค้าอย่างไร แน่นอนสบู่เหลวเองถ้าใช้ขายส่งอาจเป็นสบู่ที่เหนียวมาก สบู่เหลว ลื่นมากและล้างออกยาก กลิ่นแปลกๆและราคาถูกสินค้าคุณภาพอาจไม่โดดเด่น ก่อนหน้านี้ก็เรียกแก้ปัญหา แต่ถ้าอยากได้ของดีๆ ให้เลือกกลิ่น สี