Forums » Outras Discussões

สบู่ก้อน สบู่เหลว

    • 104 posts
    29 de novembro de 2022 03:25:26 ART

    แน่นอนว่าการเดินทาง ไปพักในโรงแรมแต่ละสถานที่ สิ่งที่ต้องมีให้ก็คงเป็นชุดของใช้ สบู่เหลว ชุด Amenities สิ่งที่ยกตัวอย่างมาในบทความนี้ ว่าด้วยเรื่อง สบู่โรงแรม ซึ่งสบู่แยกออกได้เป็น 2 ประเภท มีสบู่ก้อน และ สบู่เหลว ซึ่งแต่ละโรงแรมจะเลือกใช้เป็นสบู่ประเภทไหนก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละโรงแรม